Naše lékařka MUDr. Magda Beránková

MUDr. Magda Beránková absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze-Motole. Od promoce v roce 2000 se věnuje dětskému lékařství a složila potřebné atestace z Pediatrie i Praktického lékařství pro děti a dorost.

Pracovala na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, na dětském oddělení v anglickém Margate a nejdéle a doposud na Dětském oddělení Nemocnice v Písku. Tam zůstává pracovat i nadále na malý úvazek a podílí se tam na službách ústavních i pohotovostních. Dětské oddělení v Písku se kromě běžné pediatrické péče věnuje i nedonošeným novorozencům. MUDr. Magda Beránková v Písku také vedla diabetologickou poradnu. 

 

MUDr. Magda Beránková

 

Copyright Magda Beránková © 2015 · All Rights Reserved · webdesign: Bohdan Havrda