Očkování

Zajišťujeme očkování – povinná i nepovinná – s kompletním doplňkovým servisem. Objednáváme vakcíny přímo do ordinace – nemusíte extra pro recept a pak do lékárny, u nás máte vše zajištěno bez časové ztráty. Navíc máte jistotu správného zacházení s očkovací látkou při transportu a následném uložení u nás v lednici. Chráníme tak sebe a hlavně Vás před nežádoucí reakcí, kterou by mohla vyvolat nesprávně skladovaná vakcína.

 

Povinná očkování

viz Očkovací kalendář

 • termíny povinných očkování hlídá sestřička a budete na ně pozváni
 • očkování v ČR se plánuje podle očkovacího kalendáře, který se snaží korespondovat s moderními poznatky vědy
 • Informace o jednotlivých očkovacích látkách naleznete zde.

Nepovinná očkování

Aktuální seznam nepovinných očkování, která provádíme v naší ordinaci a informace o jednotlivých očkovacích látkách je uveden zde.

 

Obecné informace k očkování

 • Očkujeme pouze za podmínky, že je dítě v dobré kondici tj. bez známek akutního onemocnění či v minimálně dvoutýdenním odstupu od posledního horečnatého onemocnění.
 • U každého dítěte posuzujeme aktuální zdravotní stav jednotlivě na základě shrnutí údajů získaných od Vás! Vaše dojmy z chování dítěte jsou velmi cenné, nepodceňujte instinkty a nebojte se sdělit jakoukoli Vaši pochybnost. Určitě před očkováním nikdy nezapomeňte zmínit jakýkoli proběhlý infekt (rýma, kašel), teplotu, průjem, zvracení či vyrážku apod.
 • Místa aplikace vakcín: Hexavakcína a Pneumokoky - stehno, Priorix - rameno ev. předloktí, Infanrix - rameno, hýždě, Rotaviry - roztok k polknutí, ostatní očkovací látky - rameno
 • Po každém očkování vyčkejte v čekárně minimálně 30 minut!
 • Na očkování nikdy neposílejte dítě samotné a to ani, když jste podepsali souhlas s ošetřením pro pacienty starší 15 let.
 • V případě nadstandardního nepovinného očkování musíte písemně udělit souhlas s tímto výkonem.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.

Copyright Magda Beránková © 2015 · All Rights Reserved · webdesign: Bohdan Havrda