Péče o nemocné děti

Postaráme se o Vaše nemocné dítě od jeho narození až do 19. narozenin. Jednorázově můžeme ošetřit i starší pacienty až do 26 let věku.

Při stanovení diagnózy a nejvhodnější léčby využíváme nejnovějších poznatků v pediatrii a také máme k dispozici moderní přístroje. Jde například o přístroj ke stanovení CRP z kapilární krve a Streptest (viz vybavení ordinace).

Dovolujeme si vás upozornit, že obecně platí, že dítě do 15 let věku může být dle platných předpisů ošetřeno pouze v doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby, která musí mít od zákonného zástupce podepsaný formulář souhlas pro doprovod. I v případě starších dětí resp. dospívajících je nutné pro samostatné ošetření potvrdit souhlas se samostatnou návštěvou – viz formulář.

Nezbytnou součástí péče je naše postgraduální vzdělávání, pravidelně se účastníme odborných kongresů, seminářů a kurzů. V neposlední řadě naše lékařka MUDr. Beránková využívá zkušenosti získané během dlouholeté praxe na Dětském oddělení v Písku, kde nadále působí.

 

Copyright Magda Beránková © 2015 · All Rights Reserved · webdesign: Bohdan Havrda